Služby

 

zabezpečenie prepravy jednorázových a pravidelných zásielok

 


 

preprava celovozových aj kusových zásielok

 


 

realizácia medzipodnikových zásielok

 


 

operatívne riešenie požiadaviek zákazníka

 


priebežné informovanie zákazníka o pohybe tovaru a čase vykládky